OSN-SAbstraktOSN-E

Mléko lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. V tomto případě není specifikován supersystém, ze kterého tento systém pochází. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě vzorek systému.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Produkt mléčné žlázy savců. Viz též mléko(mateřské).

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Odběr pomocí manuálně aplikovaného tlaku nebo pomocí saviček do sterilních skleněných nádob bez konzervace. Vzorek je nutné před alikvotováním důkladně promíchat.

 

Skladování

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Před analýzou se mohou odstraňovat interferující lipidové součásti mléka (centrifugací) nebo extrakce stanovované látky různými postupy.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.