OSN-SAbstraktOSN-E

Prostatický specifický antigen (sérum) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují podíl volné složky prostatického specifického antigenu (PSA). Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se PSA nalézá, je v tomto případě sérum.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je krev odebraná bez přísady protisrážlivého činidla za účelem získání séra.

 

Podrobnější údaje o (super)systému sérum včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.