OSN-SAbstraktOSN-E

Protein(sérum) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé proteinové složky. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se proteiny nalézají, je v tomto případě sérum.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Systém nemá anatomický korelát.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Protein

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Protože se stanovují složky celkových sérových proteinů, je nutné zabránit všem změnám, které mohou změnit podíl některých proteinů. Jedná se zejména o podíl fibrinogenu při kontaminaci vzorku krve protisrážlivými činidly. Odebírá se žilní krev, stanovuje se hmotnostní koncentrace celkových sérových proteinů.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je krev odebraná bez přísady protisrážlivého činidla za účelem získání séra.

 

Podrobnější údaje o (super)systému sérum včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo.

 

Jinými supersystémy, ve kterých lze stanovovat jednotlivé proteinové složky, jsou amniová tekutina, choriové klky, jaterní tkáň, kožní fibroblasty, leukocyty, likvor, moč, perikardiální tekutina, peritoneální tekutina, plazma, pleurální tekutina.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.