OSN-SAbstraktOSN-E

Protein buněčný (choriové klky) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé proteinové složky. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se buněčné proteiny nalézají, jsou v tomto případě choriové klky.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je tkáň placenty. Podrobnější údaje o (super)systému placenta včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo.

 

Jinými supersystémy, ve kterých lze stanovovat jednotlivé proteinové složky, jsou amniová tekutina, jaterní tkáň, kožní fibroblasty, leukocyty, likvor, moč, perikardiální tekutina, peritoneální tekutina, plazma, pleurální tekutina, sérum.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.