OSN-SAbstraktOSN-E

Protein buněčný (kožní fibroblasty) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé proteinové složky. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se proteiny nalézají, jsou v tomto případě kožní fibroblasty.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je biopticky získaný vzorek kůže. Podrobnější údaje o systému Kůže uvádí samostatné heslo.

 

Jinými supersystémy, ve kterých lze stanovovat jednotlivé proteinové složky, jsou amniová tekutina, choriové klky, jaterní tkáň, leukocyty, likvor, moč, perikardiální tekutina, peritoneální tekutina, plazma, pleurální tekutina, sérum.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.