OSN-SAbstraktOSN-E

Transferin celkový (likvor) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky transferinu, resp. produkty posttranslační modifikace molekuly. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se transferin nalézá, je v tomto případě likvor.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Systém “transferin celkový” nemá anatomický korelát, jedná se o konstrukci pro výpočet látkového podílu saturovaného transferinu na transferinu celkovém.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Viz údaje o komponentě transferin.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Odpovídá údajům pro odběr likvoru.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je likvor. Podrobnější údaje o (super)systému likvor včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Viz údaje o komponentě transferin.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.