OSN-SAbstraktOSN-E

Tekutinu cysty lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné patologické tekutiny. Tekutina cysty je řídká nebo viskózní tekutina, která je uzavřena v patologické dutině, s výstelkou typickou pro původní tkáň (žlázu).

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Nejčastěji se jedná o tekutinu jaterní cysty, tekutinu cysty prsu, tekutinu ledvinové cysty, tekutinu cysty ovaria, tekutinu cysty pankreatu a tekutinu pseudocysty pankreatu.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.