OSN-SAbstraktOSN-E

Tekutinu cysty pankreatu lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce tohoto patologicky se vyskytujícího biologického materiálu. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se tekutina cysty nalézá, je v tomto případě pankreas.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Cysty pankreatu jsou dutiny uvnitř orgánu s pravou epiteliální výstelkou. Dělí se na retenční (vznikají rozšířením vývodného systému pankreatu např. při chronické pankreatitidě), kongenitální (dermoidní cysty nebo cystické teratomy), neoplastické (mucinózní cystadenomy a mucinózní cystadenokarcinomy pankreatu, chirurgicky resekovatelné) a parazitární (echinokokové, askaridové).

 

Jinou jednotkou je pseudocysta při chronické pankreatitidě, po krvácení do pankreatu, po akutní pankreatitidě (viz též tekutiny pseudocysty pankreatu).

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Jaroslav Masopust

.