OSN-SAbstraktOSN-E

Pupečník lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této anatomické struktury. Systém se obvykle využívá v situaci, kdy je tkáň přímým předmětem vyšetření a je z organismu za účelem tohoto vyšetření získána.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Jinými tkáňovými strukturami, které mohou vystupovat jako systémy, jsou například Alveol, Cytosol, Fascie, Glomeruly, Chrupavka, Kost, Kostní dřeň, Lymfatický uzel, Nehet, Sliznice, Tkáň, Vlas.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.