OSN-SAbstraktOSN-E

Konkrement lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky konkrementu. Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetření komponent v tomto systému potřebný, je konkrement nebo jeho část získaná při spontánním odchodu konkrementu, chirurgickým zákrokem nebo metodami extrakorporální litotrypse. Systém se používá v případě, kdy se komponenta v systému konkrement stanovuje bez ohledu na vyšší systém (supersystém).

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

V případě systému Konkrement není specifikováno, ze kterého orgánového systému konkrement pochází.

Systémy se specifikací jsou například Konkrement(močový), Konkrement(prostata), Konkrement(slinný), Konkrement)(žlučový).

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

.