OSN-SAbstraktOSN-E

Játra lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se určují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce orgánu. Systém lze využít jak v situaci, kdy je orgán přímým předmětem vyšetření a je z organismu za účelem tohoto vyšetření získán, tak v situaci, že se nepřímým způsobem popisují vlastnosti nebo funkce tohoto orgánu, aniž by byl získán její vzorek. Jedná se obvykle o testování odpovědi jater na stimulus v rámci funkčních testů.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Pokud je vzorek tkáně získán k přímému vyšetření, je způsob získání biologického materiálu uveden jako specifikace systému – viz například Duodenum(biopsie), Játra(biopsie), Kost(biopsie), Mamma(biopsie), Plíce(biopsie), Rectum(biopsie), Střevo (biopsie), Tkáň gastrointestinálního traktu (biopsie), Žaludek (biopsie).

 

Pokud se zjišťovaná funkce týká orgánu ale i dalších funkcí organismu jako celku, jedná se o systémy jako je například Pacient (cerebrospinální systém), Pacient (játra), Pacient (ledviny), Pacient (pankreas), Pacient (tenké střevo), Pacient (žaludek).

 

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.