OSN-SAbstraktOSN-E

Defibrinovaná krev je v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC použita v tom případě, kdy se určují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce modifikované krve. Defibrinovaná krev vzniká  sražením krevního vzorku. Důvodem pro zavedení tohoto systému je získání materiálu pro imunohematologická vyšetření.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je venózní krev. Defibrinovaná krev se získá sražením krevního vzorku.

 

Podrobnější údaje o systému krev včetně údajů o odběru uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Eva Fenclová

.