OSN-SAbstraktOSN-E

Euglobulinová frakce proteinů(plazma) je jako systém použita v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se zjišťují vlastnosti proteinů plazmy, jejichž společnou vlastností je precipitace za pH 5,2. Důvodem pro zavedení tohoto systému je získání materiálu k vyšetření fibrinolytické aktivity plazmy.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je venózní krev odebraná s přísadou protisrážlivého činidla. Euglobulinová frakce se získá precipitací plazmy po okyselení kyselinou octovou na pH 5,2.

 

Podrobnější údaje o systému krev včetně údajů o odběru uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Eva Fenclová

.