OSN-SAbstraktOSN-E

AMS (perikardiální tekutina) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky tohoto enzymu – izoenzymy nebo izoformy. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se enzym nalézá, je v tomto případě perikardiální tekutina. Podrobnější údaje o tomto (super)systému včetně způsobu získání biologického materiálu uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Jinými supersystémy, ve kterých lze stanovovat složky amylázy, jsou duodenální tekutina, mateřské mléko, moč, peritoneální tekutina, plazma, pleurální tekutina, sérum.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E