OSN-SAbstraktOSN-E

Kostní dřeň (sternum) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této anatomické struktury. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě vzorek systému. Specifikace určuje lokalizaci, ze které byl získán vzorek tkáně.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.