OSN-SAbstraktOSN-E

Erytrocyty+Plazma (arteriální krev) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se jedná o modelovou extracelulární tekutinu s erytrocyty, pro kterou se určuje hodnota base excess. Modelová extracelulární tekutina s erytrocyty je umělý systém, který vznikne smísením jednoho dílu krve dvěma díly její vlastní plazmy. Model tekutiny vychází z předpokladu, že krev tvoří erytrocyty a plazmatická tekutina (součást ECT) a IST (zbývající část ECT) je složením blízká plazmatické tekutině. Hlavní pufrovací systémy krve jsou tak uměle distribuovány do celé extracelulární tekutiny. Důvodem pro zavedení tohoto systému je odstranění problémů při výpočtu base excess u hyperkapnie.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

Nemá anatomický korelát – jedná se o hypotetickou tekutinu.

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Pufrovací schopnost modelové extracelulární tekutiny přibližně odpovídá vlastnostem směsi krve a její plazmy.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

Odpovídá podmínkám pro vyšetření ukazatelů acidobazického stavu pacienta v arteriální krve.

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je arteriální krev odebraná anaerobně s přísadou protisrážlivého činidla v rámci odběru arteriální krve pro stanovení ukazatelů acidobazického stavu. Vlastní modelová extracelulární tekutiny s erytrocyty je hypotetický koncept, její vlastnosti určuje způsob výpočtu hodnoty komponenty, v tomto případě výpočet base excess ECT.

 

Podrobnější údaje o systému krev včetně údajů o odběru uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.