OSN-SAbstraktOSN-E

Odpad močí za čas 24 hodin lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se pro danou tělesnou tekutinu měří tok (nejčastěji látkový, katalytický nebo hmotnostní) určité komponenty za čas 24 hodin. Pouze z praktických důvodů název systému specifikuje způsob získání biologického materiálu pomocí sběru za definovaný časový interval s vydáním výsledku vyšetření za období 24 hodin. Jinak je systém z hlediska vlastností totožný se systémem moč, který je popsán samostatně.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.