OSN-SAbstraktOSN-E

Krev(kapilární z ušního lalůčku) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují součásti nebo vlastnosti této biologické tekutiny jako celku (tj. korpuskulární i nekorpuskulární složky) a je nutné z důvodů interpretace upřesnit část krevního řečiště, ze kterého byl odběr vzorku krve proveden. Specifikace určuje původ vzorku krve, v tomto případě z kapilár ušního lalůčku. Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetřování komponent v tomto systému potřebný, je kapilární krev z ušního lalůčku odebraná s přísadou protisrážlivého činidla. Podrobnější údaje o systému krev včetně údajů o odběru uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.