OSN-SAbstraktOSN-E

Pacient je v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC použit v tom případě, kdy se pozorované nebo měřené veličiny týkají pacienta jako celku. Využívá se při provádění funkčních testů nebo při sledování obecné odezvy na zátěž. Funkce nebo vlastnosti se posuzují nepřímo, pomocí vyšetření různých vzorků tělesných tekutin nebo tkání.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Je vhodné specifikovat, o jaký orgánový systém se jedná, například:

Pacient (cerebrospinální systém),

Pacient (játra),

Pacient (ledviny),

Pacient (pankreas),

Pacient (tenké střevo),

Pacient (žaludek).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.