OSN-SAbstraktOSN-E

Pacient (tenké střevo) je v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC použit v tom případě, kdy se pozorované nebo měřené veličiny týkají pacienta jako celku, ale lze specifikovat orgánový systém, který se na sledované funkci nebo vlastnostech organismu nejvíce podílí. Využívá se při hodnocení funkce nebo sledování vlastností orgánového systému, v tomto případě funkce nebo vlastností tenkého střeva. Specifikace neznamená, že by přímým předmětem vyšetření byl příslušný hodnocený orgán nebo tkáň. Funkce nebo vlastnosti se posuzují nepřímo, pomocí vyšetření různých vzorků tělesných tekutin nebo tkání.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Příkladem dalších systémů podobného typu je Pacient (cerebrospinální systém), Pacient (játra), Pacient (ledviny), Pacient (pankreas), Pacient (žaludek).

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.