OSN-SAbstraktOSN-E

Leukocyty(krev) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky nebo vlastnosti těchto buněk. Specifikace v závorce označuje nadřazený systém, označovaný jako supersystém. Supersystémem, ve kterém se buňka nalézá, je v tomto případě krev. Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetření komponent v tomto systému potřebný, je obvykle krev odebraná s přísadou protisrážlivého činidla. Podrobnější údaje o systému krev včetně údajů o odběru uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.