OSN-SAbstraktOSN-E

Krevní buňky neerytrocytové (kostní dřeň) lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky nebo vlastnosti těchto buněk. Specifikace v závorce označuje supersystém, ve kterém se příslušné buňky nacházejí. Supersystémem je v tomto případě kostní dřeň. Vzorkem biologického materiálu, který je pro vyšetření komponent v tomto systému potřebný, je obvykle vzorek kostní dřeně. Vlastní buňky se získají z kostní dřeně po lýze erytrocytů. Podrobnější údaje o (super)systému kostní dřeň uvádí samostatné heslo.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.