OSN-SAbstraktOSN-E

Likvor lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé součásti, vlastnosti nebo funkce této tělesné tekutiny. Biologickým materiálem, který je předmětem vyšetřování, je v tomto případě likvor získaný libovolným způsobem.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

 

Jednotka

Likvor

Plazma

Index likvor/plazma

 

Na+

mmol/l

137,2

140

0,98

K+

mmol/l

2,9

4,6

0,62

Mg

mmol/l

1,11

0,8

1,39

Ca

mmol/l

1,23

2,5

0,49

Cl

mmol/l

113

99

1,14

HCO3-

mmol/l

25,1

24,1

1,01

pCO2

kPa

6,7

5,3

1,28

pH

kPa

7,33

7,41

 

osmolalita

mmol/kg H2O

289

289

1,00

proteiny

g/l

0,20

60

0,003

glukóza

mmol/l

3,5

5,5

0,64

anorganický fosfor

mmol/l

0,73

1,0

0,73

urea

mmol/l

6,4

8,0

0,80

kreatinin

µmol/l

100

80

1,25

uráty

µmol/l

90

300

0,30

laktát

mmol/l

1,72

2,0

0,86

cholesterol

mmol/l

0,005

5,0

0,001

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.