OSN-SAbstraktOSN-E

Bronchoalveolární laváž lze jako systém použít v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se stanovují jednotlivé složky materiálu, který byl získán uvedeným postupem. Vlastním systémem je získaný materiál, ačkoli název odráží techniku získání tohoto materiálu. Bronchoalveolární laváž je označení pro materiál získaný po instilaci tekutiny do bronchoalveolárního prostoru a jejím zpětném odsátí. Důvodem pro získání materiálu je zjištění etiologických agens plicních infekcí.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

Za normálních okolností je celkový počet buněk 4 - 23 * 106 (v jakém objemu??), z nichž 95 % tvoří alveolární makrofágy, 3 % lymfocyty, 1 % polymorfonukleáry a 0,2 % eozinofily. Normálně lze detegovat do 104 CFU/ml aerobních bakterií.

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

Po zavedení bronchoskopu se instiluje 20 ml sterilního fyziologického roztoku (bez přísady bakteriostatik) a aplikuje se podtlak 6,67 – 13,3 kPa (50 - 100 torr). Získaná tekutina se shromažďuje ve sterilní nádobě o obsahu 80 - 100 ml. Postup se opakuje celkem pětkrát (tj. celkem se instiluje 100 ml fyziologického roztoku, typicky se zpětně získá 40 - 70 ml materiálu laváže.

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.