OSN-SAbstraktOSN-E

Agregační křivka je výsledek měření rychlosti agregace trombocytů založeném na impedančním principu. Informuje o části primární hemostázy zprostředkované krevními destičkami. Agregace krevních destiček je při měření této schopnosti indukována různými induktory – kolagen, adenosindifosfát, adrenalin, trombin, serotonin, ristocetin, epinefrin, kationický propylgalát – a je nazývána stimulovaná agregace, nebo je měřena bez přítomnosti induktorů – samovolná agregace. Průběh agregace je monitorován pomocí změn impedance vzorku při tvorbě destičkových agregátů přístrojem zvaným agregametr. Kombinací  parametrů agregačních křivek samovolné agregace a agregace indukované různými induktory lze určit typ poškození krevních destiček.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Výchozím materiálem pro měření agregace krevních destiček je ze žíly odebraná plná krev ve směsi s  0,106 molárním roztokem citrátu sodného v poměru 9 dílů krve na 1 díl citrátu. Výsledkem měření je agregační křivka, u které se hodnotí maximální amplituda, doba latence po indukci a maximální sklon křivky. Měření lze provést maximálně do 3 hodin po odběru krve u indukované agregace, do l hodiny po odběru u samovolné agregace. Poté se změnou kvality krevních destiček klesá výtěžnost testu.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Přehled laboratorní hematologie, Pecka a kolektiv, Galén, Praha 1998.

Hematologie pro zdravotní laboranty, Matýšková a kolektiv, IDVPZ Brno, 1999.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

.