OSN-SAbstraktOSN-E

Počítání částic je procedura určená pouze pro druhy veličin odvozených od veličiny “počet (entit)”. V klinické hematologii se používá například pro stanovení počtu buněk v počítacích komůrkách ve vzorcích o nízké buněčnosti (mozkomíšní mok, plazma, filtrované transfúzní přípravky). Procedura není určena pro jiné postupy počítání částic (buněk), při kterých lze zjišťovat i jiné druhy veličin (objem buněk a podobně).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Poznámka:  je nutné opravit situace, kdy procedura “počítání částic” vede v NČLP k objemu nebo objemové variabilitě trombocytů apod. Návrh – vyhradit CC pro ty metody, které vedou pouze k počtu entit. U procedury CCIMP lze v definici popsat, že kromě počtu entit vede i k objemovým charakteristikám.

 

OSN-STextOSN-E

Při mikroskopickém stanovení se vzorek ředí diluentem. Diluent je volen podle druhu počítaných buněk tak, aby je zvýraznil. Pokud je vzorku přítomno více druhů buněk znemožňujících počítání, je druh diluentu volen tak, aby byly nestanovované druhy v přípravné fázi lyzovány.

 

Vzorky s větším zastoupením počítaných buněk se počítají v Bürkerově komůrce, vzorky s velmi nízkým počtem buněk (106/l) v Nageottově komůrce, mozkomíšní mok v Fuchs-Rosethalově komůrce.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Postup se nevztahuje na kombinované způsoby počítání částic. Při elektronickém stanovení počtu buněk je vzorek, naředěný v přesném poměru, změřen impedanční metodou počítání buněk. V moderních automatických hematologických analyzátorech je možné i počítání buněk laserovou metodou – opticky.

 

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Přehled laboratorní hematologie, Pecka a kolektiv

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová