OSN-SAbstraktOSN-E

Počítání částic impedanční metodou je postup, který kombinuje počítání buněčných elementů a měření objemu buněk. Metoda měří počet částic na základě změny vodivosti prostředí při průchodu buňky mezi elektrodami.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Průchod buněk přesného množství naředěného vzorku přes měřící otvor je zajištěn mechanicky (pomocí vakua) a liší se dle druhu analyzátoru. Buňky ve srovnání s okolním prostředím vedou hůře elektrický proud a tak při jejich průchodu mezi dvěma elektrodami dojde ke změně vodivosti procházejícího naředěného vzorku. Recirkulaci buněk je zabráněno měřením v otvoru, velikostí srovnatelnému s velikostí měřené buňky, kterým buňky procházejí. Změna amplitudy napětí je přímo úměrná velikosti buňky a lze ji použít na stanovení objemů měřených buněk.  

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Manuál analyzátoru CD 3700, Abbott Laboratories, USA

Základy diagnostiky ve vnitřním lékařství, Takáč a kolektiv, Osveta, Martin, 1977

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

.