OSN-SAbstraktOSN-E

Koagulace detegovaná elektrickým impulzem je metoda průkazu vzniku koagula po přidání startovací reagencie. Registruje se čas do vzniku fibrinového vlákna ve vzorku plazmy. Okamžik vzniku fibrinového vlákna je detegován průchodem elektrického impulsu. Patří mezi řídce používané principy.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Koagulační čas je měřen v kyvetě do které jsou zasunuty dvě elektrody. Jedna elektroda je pevná, druhá pohyblivá. Pohyblivá elektrody kmitá vertikálně ve vzorku a vznikající fibrinové vlákno na sebe při pohybu zachytí. Jakmile se vzniklým koagulem propojí obě elektrody, projde slabý elektrický proud a zastaví měření času spuštěné přidáním startovací reagencie.

Tento princip je použit u  háčkových koagulometrů a nejbližší původní manuální metodě.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

.