OSN-SAbstraktOSN-E

Koagulace je proces, při kterém v krvi nebo v plazmě dochází k vytvoření fibrinového vlákna. Kvalita koagulace je vyjádřena časem, potřebným k vytvoření fibrinového vlákna po přidání startovací reagencie a je ovlivněna souhrou prokoagulačních a protikoagulačních plazmatických složek.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Složení startovací reagencie určuje, jaká část koagulačního procesu bude vyšetřována a jak bude test citlivý k různým interferenčním vlivům,hladinám koagulačních faktorů nebo k přítomnosti antikoagulancií. Případným použitím plasmy deficitní pro jeden koagulační faktor je možné koagulační testy zaměřit velmi úzce.

 

Detekce koagulačního času se provádí několika způsoby:

·         optickou metodou – detekce je založena na rozptylu světelného paprsku na vznikajícím koagulu

·         magnetickou metodou – detekce změn v magnetickém poli vzniklých zpomalením frekvence pohybu kovové kuličky přidané do vzorku

·         elektrickým impulsem – vznik koagula umožní průchod elektrického impulsu mezi dvěma elektrodami zasunutými do vzorku.

 

Výsledkem měření je čas v sekundách. Pro klinické účely je porovnáván s časem nepatologické kontrolní plasmy – vyjádřen jako poměr času měřeného k času kontroly, nebo je na jeho základě cílová hodnota odečtena z kalibrační křivky. Odečet z křivky je nutný u testů, kde na základě času stanovujeme koncentraci v plazmě nebo tehdy, kdy je výsledek vyjádřen v procentech aktivity normální plazmy.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Přehled laboratorní hematologie, Pecka a kolektiv, Galén, Praha 1998.

Hematologie pro zdravotní laboranty, Matýšková a kolektiv, IDVPZ Brno, 1999.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

.