OSN-SAbstraktOSN-E

Test pro orientační stanovení odolnosti kapilár na působení podtlaku. Výsledkem je hodnota podtlaku, při které se na kůži vystavené podtlaku objeví petechie. Hodnota je závislá na počtu a kvalitě krevních destiček a na stavu cévní stěny. Historický test.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

K vytvoření standardního podtlaku se používá přístroj – petechiometr.Podtlak se na kůži přenáší přes skleněný zvon o průměru 20 mm. Zvon se přikládá na volární stranu předloktí a nechá se 60 sekund působit podtlak 13,3 kPa (100 torr). Pokud se neobjeví petechie, zvon se přemístí na jiné místo na předloktí a podtlak se zvýší o 25 % na dobu 60 sekund. Postup se opakuje do vzniku petechií na kůži pod zvonem.

Tlak při kterém se petechie objeví se nazývá kritický tlak a za normálních okolností je vyšší než 20 kPa (150 torr).

Metodu lze dnes již označit za historickou.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

.