OSN-SAbstraktOSN-E

Koagulační metody měří čas od přidání startovací reagencie do vzniku fibrinového vlákna ve vzorku plasmy. Optická metoda detekce vzniku koagula je založena na změně intenzity světla rozptýleného při průchodu vzorkem.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Vzorek plasmy je po přidání startovací reagencie vystaven světelnému záření o vlnové délce 660 nm. Změny v optické hustotě plasmy při vzniku koagula jsou ve velmi malých časových intervalech monitorovány jako změny v intenzitě světla rozptýleného při průchodu vzorkem. Rozptýlené světlo dopadá na fotodiodu a indukuje vznik elektrického impulzu, jehož amplituda roste úměrně s intenzitou dopadajícího světla. Koagulaci přístroj hodnotí jako ukončenou tehdy, když se zastaví nárůst amplitudy impulzů. Na základě amplitudy elektrických impulzů je vytvořena koagulační křivka.

 

Koagulační čas je stanoven metodou procentuální detekce.

 

Intenzita rozptýleného světla je stanovena ihned po přidání startovací reagencie a je definována jako 0 %, intenzita světla po ukončení koagulace jako 100 %.

 

Bod detekce koagulace je stanoven na koagulační křivce mezi 0 % a 100 %, nejčastěji je užíváno 50 %. Koagulační čas je potom časem, ve kterém bylo dosaženo nastavené intenzity rozptýleného světla.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Manuál koagulometru CA 1500

Přehled laboratorní hematologie, Pecka a kolektiv, Galén, Praha 1998.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová

,