OSN-SAbstraktOSN-E

Agregační křivka je výsledek měření rychlosti agregace trombocytů na optickém principu. Informuje o části primární hemostázy zprostředkované krevními destičkami. Agregace krevních destiček je při měření této schopnosti indukována různými induktory – kolagen, adenosindifosfát, adrenalin, trombin, serotonin, ristocetin, epinefrin, kationický propylgalát – a je nazývána stimulovaná agregace, nebo je měřena bez přítomnosti induktorů – samovolná agregace. Při optické detekci je agregace sledována v plasmě bohaté destičkami, bez příměsi erytrocytů. Destičky agregují v kyvetě agregametru za stálého míchání mění optickou densitu plazmy. Změna density se registruje jako změna průchodnosti krve vzorkem.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Výchozím materiálem pro měření agregace krevních destiček je plazma bohatá na destičky. Připravuje se z krve odebrané do 0,106 molárního roztoku citrátu sodného v poměru 9 dílů krve na 1 díl citrátu centrifugací při 80 - 150 g. Výsledkem měření je agregační křivka u které se hodnotí maximální amplituda, doba latence po indukci a maximální sklon křivky.

Měření lze provést maximálně do 3 hodin po odběru krve u indukované agregace , do l hodiny po odběru u samovolné agregace. Poté se změnou kvality krevních destiček klesá výtěžnost testu.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Hematologie pro zdravotní laboranty, Matýšková a kolektiv, IDVPZ Brno, 1999.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Eva Fenclová