OSN-SAbstraktOSN-E

HDL cholesterol (cholesterol vysokodenzitních lipoproteinů) tvoří asi 1/4 z celkového cholesterolu. Vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) nejsou jednotnou homogenní frakcí, ale jsou tvořeny směsí heterogenních makromolekul,které se liší fyzikálně, chemickým složením, způsobem vzniku i funkčně. HDL cholesterol se považuje za neaterogenní lipoproteinové částice, to znamená že platí – čím nižší koncentrace HDL cholesterolu, tím vyšší riziko aterosklerosy zvláště ve spojení se zvýšenou koncentrací triglyceridů.

HDL lipoproteiny odpovídají funkčně za zpětný transport cholesterolu z periferních  buněk do jater.

V játrech je cholesterol transferován na žlučové kyseliny, které jsou vylučovány do střeva žlučovými cestami.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor