Klasifikace lipidů

 

Lipidy a izoprenoidní lipidy (izoprenoidy) patří do skupiny látek nerozpustných ve vodě, ale rozpustných v nepolárních rozpouštědlech.

 

 

Klasifikace lipidů

 

Mastné kyseliny

Nasycené

 

 

Nenasycené

 

 

Jednoduché lipidy

Vosky

Estery vyšších mastných kyselin s vyššími alkoholy

Včelí vosk – palmitan myricylnatý (ester kyseliny palmitové a miricylalkoholu)

CH3(CH2)14COOC30H61

Acylglyceroly

Monoacylglyceroly

 

Diacylglyceroly

 

Triacylglyceroly

 

Složené lipidy

Fosfolipidy

Glycerofosfolipidy

foslatidylcholin - lecithin

Glycerofosfolipidy 

foslatidylcholin - lecithin

Glykolipidy

Cerebrosidy

 

Gangliosidy

 

Sfingolipidy

 

Glycerolipidy

 

 

Klasifikace izoprenoidních lipidů (izoprenoidů)

 

Steroidy

Steroly

Cholesterol

Žlučové kyseliny

 

Steroidní hormony

 

Vitamín D

 

Saponiny

 

Karotenoidy

 

 

 

 

Z klinického hlediska (dyslipidémie) lze lipidy a lipoproteiny definovat jako heterogenní skupinu látek, odlišnou strukturálně, ale blízkou si svými fyzikálními vlastnostmi. Tyto fyzikální vlastnosti je předurčily k jejich hlavním úlohám v organismu. Je to stavba především buněčných membrán, které jsou tvořeny převážně cholesterolem a fosfolipidy. Ty od sebe oddělují vodné prostředí jednotlivých buněk. Triacylglyceroly jsou ideálním zásobním energetickým substrátem, neabsorbujícím vodu z okolního prostředí. Mastné kyseliny jsou především pohotovým a vydatným zdrojem energie.

 

 

Klinicky významné lipidy z hlediska problematiky dyslipoproteinémií

 

·        mastné kyseliny

·        volný cholesterol

·        esterifikovaný cholesterol

·        triacylglyceroly

·        fosfolipidy

·        lipoproteiny: jsou to makromolekulární komplexy, které slouží k transportu lipidů v krvi. Jejich součástí jsou vždy tyto složky (v různém zastoupení): fosfolipidy, volný cholesterol, esterifikovaný cholesterolu, triacylglyceroly, bílkoviny (apolipoproteiny).

 

Klasifikace lipoproteinů

·        chylomikra

·        zbytky chylomiker (remnanta chylomiker)

·        VLDL (very low density lipoproteins)

·        IDL (intermedial density lipoproteins)

·        LDL (low density lipoproteins)

·        HDL (high density lipoproteins)

 

Atypickými lipoproteiny s odlišnými biologickými vlastnostmi, které mohou být přítomny v organizmu fakultativně či za patologických situací jsou:

·       lipoprotein(a)  

·       lipoprotein-X

·        lipoprotein-Y

 

Poruchy metabolismu lipidů se nazývají dyslipoproteinémie

·        Klasifikace dyslipoproteinémií

·        Sekundární dyslipoproteinémie

·        Primární dyslipoproteinémie

·        Epidemiologie dyslipoproteinémií

·        Taktika vyšetřování dyslipoproteinémií

 

 

Další informace

·        Změny lipidů u nefrotického syndromu

·        Obecná biochemie

·        Regulace metabolismu lipidů

·        Obecná biochemie: metabolismus

·        ENC: Dědičné poruchy metabolismu

·        LE - I.1.a (glykoproteinózy, lipidózy)

·        LE - I.1.b (lipidózy)

·        Geneticky podmíněné dyslipoproteinémie

 

 

Rejstřík

 

Vladimír Soška

recenzoval Jan Buryška