OSN-SAbstraktOSN-E

Makrokreatinkináza (EC 2.7.3.2) je atypická forma kreatinkinázy (CK, EC 2.7.3.2) tvořená komplexem enzymu a imunoglobulinů. Při elektroforéze izoenzymů CK migruje mezi MM a MB izoenzymem. Vzácně se nachází u starších žen a nemá klinický význam.

 

OSN-STerminologieOSN-E

CK, Kreatinkináza

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Macro-CK

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

EC 2.7.3.2

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

CK

CK - izoenzymy

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

recenzoval Jaroslav Racek