OSN-SAbstraktOSN-E

Rozdíl látkových toků je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) odvozený od základních veličin systému SI látkové množství a čas. Příkladem obvykle používané jednotky je mol za sekundu a jeho násobky. Rozdíl látkových toků se používá jako druh veličiny v případě, že se popisuje rozdíl mezi dvěma procesy za určitý časový interval, v biologických vědách například pro vyjádření matematického rozdílu látkového toku na vstupu a výstupu (bilanční studie).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

Rozdíl látkových toků (substance rate difference, amount-of-substance rate difference) je druh veličiny s rozměrem L0M0T-1I0Θ0J0N = T-1N

 

Rozdíl látkových toků je druhem veličiny založeným pro vyjádření výsledků měření bilančních studií, jejichž výsledky lze považovat za matematický rozdíl mezi látkovým tokem látky vstupující do systému a látkovým tokem látky ze systému vystupující.

 

Jednotkou v systému SI je mol za sekundu (mol s-1) a příslušné násobky, pro účely denních bilancí mol d-1 (mol/den) a podobně.

 

Příklad použití v biologických vědách

 

Systém

Pacient (denní bilance)

Komponenta

Sodný ion

Druh veličiny

Rozdíl látkových toků

Jednotka

mmol/d

 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 216 – 217.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor