OSN-SAbstraktOSN-E

Pacient(bilance) může být jako systém použit v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se hodnotí schopnost zadržet v organismu (včetně metabolického využití) během definovaného časového období látku podanou ze zevního prostředí.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E