OSN-SAbstraktOSN-E

Pacient(denní příjem celkový) může být jako systém použit v konceptu terminologie a nomenklatury IUPAC a IFCC v tom případě, kdy se popisuje celkové množství určité látky vpravené do organismu libovolnými cestami během definovaného časového období. Specifikace v závorce označuje jednak způsob zjištění této schopnosti, tj. stanovení celkového příjmu jako součtu měřených a odhadovaných množství dané látky, jednak interval, během něhož je celkový příjem zjišťován.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E