OSN-SAbstraktOSN-E

Tacrolimus (FK 506) představuje nové imunosupresivní agens na bázi makrolidových antibiotik, izolované fy Fujisawa Pharmaceutical Co, Ltd. v roce 1984 z hub rodu Streptomyces tsukubaensis. Inhibuje humorální a buněčnou imunitu, tj. váže se na buňky imunitního systému obdobně jako cyklosporin a zabraňuje jejich aktivaci cestou inhibice fosfatázové aktivity enzymu calcineurinu (CaN) se selektivním účinkem na T lymfocyty a jejich proliferaci, přičemž v důsledku této inhibice vzniká velký pentamerický komplex zahrnující tacrolimus, tacrolimové vazebné proteiny FKBP (tzv. imunofilinový protein), calmodulin a calcineuriny A a B. Imunosupresivní vlastnosti jsou velmi podobné působení cyklosporinu, ale 10 - 100x účinnější (v závislosti na individuálním metabolismu). Tacrolimus je doporučován tam, kde se projevuje nesnášenlivost cyklosporinu. Monitorování koncentrace se obdobně jako u CyA provádí v plné krvi s použitím HPLC nebo imunoanalytických metod. Terapeutický rozsah pro Tac není striktně vymezen vzhledem k individuálním rozdílům v metabolismu a citlivosti vůči jiným imunosupresivům a jejich kombinacím, druhu transplantace, časovému faktoru a řadě dalších jiných faktorů.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Tacrolimus, FK 506

 

OSN-SSynonymaOSN-E

TAC, FK506, Prograf® (léková forma)

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SStrukturaOSN-E

Sumární vzorec C44 H69 NO10

Molekulová hmotnost : 772,0298 Da / 822.05 Da

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismuOSN-E

Tacrolimus je metabolizován v játrech, méně než 1 % nemetabolizované látky je vylučováno žlučí, močí a stolicí po intravenozním i orálním podání. Hlavním enzymem odpovědným za metabolismus tacrolimu je cytochrom P450 3A4, který ovlivňuje jeho biologickou dostupnost.

 

Doporučená startovací i.v. dávka FK 506 je 0,05 – 0,20 mg/kg/den, u orální dávky jde cca o 0,15 – 0,30 mg/kg/den (rozděleno na 12 hod. intervaly).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

  1. Fujisawa (firemní materiál) : PROGRAF®Tacrolimus – Clinical Pharmacokinetocs of Tacrolimus. Edition 2, Sept. 1997

 

  1. Stanislaw M. Stepkowski : Molecular targets for existing and novel immuno- suppressive drugs. Expert Rewiews in Molecular Medicine, June 2000, http://www-ermm.cbcu.cam.ac.uk

 

  1. Steven H.Y.Wong : Therapeutic drug monitoring for immunosuppressants. Clinica Chimica Acta 313, 241-253, 2001

 

  1. Susumu Itoh, Manuel A.Navia : Structure comparison of native and mutant human recombinant FKBP12 complexes with the immunosuppressant drug FK 506 (tacrolimus). Protein Science 4, 2261-2268, 1995

 

  1. Magali Macchi-Andanson et all : Failure of Traditional Trough Levels to Predict Tacrolimus Concentrations. Therapeutic Drug Monitoring, 23, 129-133, 2001

 

  1. G. L.Lensmeyer, M.A.Poquette : Therapeutic Monitoring of Tacrolimus Concentrations in Blood: Semi-Automated Extraction and Liquid Chromatography-Electrospray Ionization Mass Spectrometry. Therapeutic Drug Monitoring, 23, 239-249, 2001

 

  1. David W.Holt et all : International Federation of Clinical Chemistry/International Association of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology Working Group on Immunosupressive Drug Monitoring. Therapeutic Drug Monitoring, 24, 59-67, 2002-06-07

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Anna Glagoličová