OSN-SAbstraktOSN-E

Index vápník/hořčík se používá pro posouzení vztahu litogenního a antilitogenního prvku v moči.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Index vápník/hořčík

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Ca/Mg

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 03286, tj. Ca/Mg (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Vzorek moče za dostatečné diurézy.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Vápník a hořčík v moči, vše v mmol/l.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

Index Ca/Mg = U_Ca/U_Mg

 

Exaktní vzorec:

X=A/B

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 03286, tj. Ca/Mg (U; látkový poměr [1] vzorec 1)

A: 01226, tj. Ca v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

B: 02461, tj. Mg v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

1,00 - 2,00

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E