OSN-SAbstraktOSN-E

Albuminový index charakterizuje vztah mezi koncentrací albuminu v ve dvou různých systémech. Nejčastěji se používá pro hodnocení integrity hematolikvorové bariéry. V tomto případě se vyšetřuje hmotnostní koncentrace albuminu v mozkomíšním moku a séru.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Definice IUPAC/IFCC:

Pt--Albumin, relative mass concentration (Csf/P) = ? (1.0)

 

Definice NČLP:

Albuminový index (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. konc. [10^-3] výpočet)

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Používá se pro posouzení integrity hematolikvorové bariéry. Odebírá se mozkomíšní mok za standardních podmínek, mok kontaminovaný více než 100 erytrocyty v 1 µl nelze použít. Sérum žilní krve odebrané nalačno, pokud možno současně s odběrem moku.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Hmotnostní koncentrace albuminu v likvoru (CSF_ALB, g/l)

Hmotnostní koncentrace albuminu v séru (S_ALB, g/l)

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

ALBRCS=Csf_albumin/S_albumin*1000

 

Exaktní vzorec:

X=A/B*1000

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

A: 00470, tj. Albumin v likvoru (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)

B: 00504, tj. albumin (S; hmot. konc. [g/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Likvor s příměsí krve, za hranici se považuje početní koncentrace erytrocytů nad 100 v mikrolitru moku.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Referenční hodnota se běžně udává do 7,5, případně do 9,0.

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Pozitivní hodnota je nad 7,8 (97,5 percentil) (Hishe, 88), nad 10 nebo nad 7,3 (Lefvert, 85). Hodnoty 9 - 14 se považují za projev mírného poškození bariéry, 14,1 až 30 středního poškození a hodnoty 30,1 až 100 svědčí pro závažné poškození (Burtis, 1994). Podrobnější hodnocení pomocí Reiberova nebo jiného grafu (Reiber, 1980).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Burtis, 1994 - viz LG317

Hishe, E.A.H., Tutuarima, J.A., Wolters, E.Ch., Trotsenburg, L. van, Eyk, V.W.van, Bos, J.D., Albert, A., Helm, H.J. van der.: Cerebrospinal fluid Igg and Igm indexes as indicators of active neurosyphilis. Clin. Chem., 34, 1988, č. 4, s. 665 - 667.

Lefvert, A.K., Link, H.: Igg production within the central nervous system: A critical review of proposed formulae. Ann. Neurol., 17, 1985, 13 - 20.

Reiber, H.: The discrimination between different blood-CSF- barrier dysfunctions and inflammatory reactions of the CNS by a recent evaluation graph for the protein profile of cerebrospinal fluid. J. Neurol., 224, 1980, 89 - 99.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E