OSN-SAbstraktOSN-E

Frakční exkrece je poměr clearance urátů (kyseliny močové) ke clearanci kreatininu. Vyjadřuje míru zpětné resorpce urátů z glomerulárního filtrátu v tubulech.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Frakční exkrece urátů

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Frakční exkrece (exkreční frakce) kyseliny močové, FeUrát

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 01795, tj. Frakční exkrece urátu (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Vodní a iontová rovnováha

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Vzorek moče za dostatečné diurézy, není potřeba sběru.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Urát v séru a v moči, kreatinin v séru a v moči

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

FeUrát=U_Urát/S_Urát/U_krea*S_krea/1000

 

Exaktní vzorec:

X=A/B/C*D/1000

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 01795, tj. Frakční exkrece urátu (Pt(ledviny); poměr obj. toků [1] vzorec 1)

A: 03079, tj. kyselina močová v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

B: 03077, tj. kyselina močová (S; látková konc. [µmol/l] *)

C: 01513, tj. kreatinin v moči (U; látková konc. [mmol/l] *)

D: 01511, tj. kreatinin (S; látková konc. [µmol/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

0,04 - 0,12

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor