OSN-SAbstraktOSN-E

IgG index index je mírou intrathekální syntézy imunoglobulinů, může však být ovlivněn poruchou propustnosti hematolikvorové bariéry.

 

OSN-STerminologieOSN-E

IgG Index

 

OSN-SSynonymaOSN-E

qIgG

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 03739, tj. IgG index - Csf/S (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. konc. [10^-3] výpočet)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Imunoglobulin G v séru a v likvoru

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec:

qIgG=CSf_IgG/S_IgG*1000

 

Exaktní vzorec:

X=A/B*1000

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 03739, tj. IgG index - Csf/S (Pt(cereb.syst.); rel. hmot. konc. [10^-3] výpočet)

A: 02167, tj. IgG v likvoru (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)

B: 02177, tj. IgG (S; hmot. konc. [g/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E