OSN-SAbstraktOSN-E

Přehled možností odhadu vypočtené osmolality.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Osmolalita vypočtená

 

Definice v NČLP:

Osmolalita (výpočet) (P; molalita [mmol/kg] vzorec 1)

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Calculated osmolality

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Podle způsobu výpočtu.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Podle způsobu výpočtu.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec 1.

POsmcalculated(1) = 2*P_Na+ + P_Glukóza + P_Urea                  [mmol/kg]

 

Tradiční vzorec 2.

POsmcalculated(2) = 1.86*P_Na+ + P_Glukóza + P_Urea + 9          [mmol/kg]

(rovnice Dorwarta a Chalmerse)

 

Tradiční vzorec 3.

POsmcalculated(3) = 1.89*P_Na+ + 1.38*P_K+ + 1.03*P_Urea + 1.08*P_Glukóza + 7.45    [mmol/kg]

(rovnice podle Bhagata)

 

První z uvedených výpočtů POsmcalculated považují Kazda s Hendlem za nejspolehlivější a nejdostupnější (Kazda, 1984). Pokud se hodnota vypočtené osmolality dále používá v odhadu osmolálního okna, je vhodné uplatnit ve výpočtech hmotnostní koncentraci vody v plazmě.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Hypoproteinémie, kdy se mění hmotnostní koncentrace vody, v tomto případě je vhodná korekce např. postupem podle Davidsona.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Odpovídají referenčním mezím osmolality měřené.

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

Bez významu, vhodnější je měřená osmolalita.

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Význam vypočtené osmolality je pouze v situacích, kdy se pomocí rozdílu mezi měřenou a vypočtenou osmolalitou deteguje přítomnost tzv. neměřených solutů.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Bhagat, C.I., Garcia-Webb, P., Fletcher, E., Beilby, J.P.: Calculated vs measured plasma osmolalities revisited. Clin. Chem., 30, 1984, č. 10, s. 1703 – 1705.

 

Dorwart, W.V., Chalmers, L.: Comparison of methods for calculating serum osmolality from chemical concentrations and the prognostic values of such calculations. Clin. Chem., 21, 1975, s. 190 – 194.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor

.