OSN-SAbstraktOSN-E

Etanol je nejčastěji zneužívaným xenobiotikem s rychlou distribucí v tělesných tekutinách a typickou symptomatologií intoxikace.

 

OSN-STerminologieOSN-E

ethanol, CH3CH2OH

 

OSN-SSynonymaOSN-E

alkohol, ETOH, ethylalkohol

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

CAS 64-17-5

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Alkoholdehydrogenáza

Aldehyddehydrogenáza

Syndrom akutní alkoholové intolerance

Syndrom Sjögrenův-Larsonův     

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

C2H5OH

Etanol je bezbarvý ve vodě rozpustný alkohol, relativní hustota 0,789 (při 0 °C), bod tání -117,3 °C, bod varu 78,3 °C, pH 7,0 (10 g/l ve vodě při 20 °C).

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Xenobiotikum,  Antidotum specifické.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Vzniká působením kvasinek z glukózy

 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

 

V reakci dojde ke zničení kvasinek a během fermentace nemůže dojít ke zvýšení objemu etanolu ve směsi nad 15 objemových procent. Destilací lze dosáhnout poměru 95,6 % etanolu a 4,4 % vody. Odstraněním vody může vzniknout absolutní (čistý) etanol. Průmyslově se etanol vyrábí z ethenu (etylénu, C2H4).

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Po požití rychlá distribuce v tělesných tekutinách a tkáních. Při prázdném žaludku se peaková koncentzrace v krvi objeví po 40 – 70 minutách, potrava v žaludku absorpci zpomaluje. Po dosažení peakové koncentrace v krvi je pokles lineární, u muže o hmotnosti 70 kg probíhá odbourávání rychlostí 7 – 10 g etanolu za hodinu. Poměr koncentrace moč : krev je asi 1 : 35, ale je variabilní. Poměr sliny : krev je asi 1 : 20.

 

Etanol se podává jako antidotum při intoxikaci metanolem. Mechanismus účinku spočívá v navázání etanolu na alkoholdehydrogenázu, ke které má etanol 100krát vyšší afinitu než metanol. Dochází tedy k inhibici metabolismu metanolu a ke snížení koncentrace formaldehydu a kyseliny mravenčí.

 

V klinické praxi se podává co nejdříve po zjištěném požití metanolu, a to v zátěžové dávce 0,6 g/kg (optimální koncentrace je 1 g/litr krve) a zahájí se infuze etanolu (asi 10 g/h u dospělého) až do dosažení požadované koncentrace. Pokud se při vyšší koncentraci metanolu předpokládá následné použití hemodialýzy, musí se počítat i s odstraněním určitého množství etanolu, a proto se jeho infúze urychlí zvýšením dávky asi na 6 g/h.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Pro odbourávání etanolu v játrech existují tři cesty: majoritní cesta prostřednictvím alkoholdehydrogenázy a dva minoritní systémy - mikrosomální alkohol oxidující systém (microsomal ethanol oxidizing system, MEOS) a katalázy. Výsledkem všech tří cest je hepatotoxický a kardiotoxický acetaldehyd, který je dále odbouráván aldehyddehydrogenázou na acetát. Při reakci zprostředkované alkoholdehydrogenázou i aldehyddehydrogenázou vzniká NADH2. NADH2 podporuje vznik mastných kyselin a tlumí beta oxidaci mastných kyselin. Vylučování etanolu močí, plícemi a kůží zahrnuje cca 2 – 10 % přijatého množství.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Vliv na rychlost metabolismu a koncentrace v tělesných tekutinách má řada faktorů: pohlaví, věk, hmotnost, aktivita enzymů, fyzická zátěž, požití stravy a další.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, Jaroslava Vávrová