OSN-SAbstraktOSN-E

Saturace transferinu je synonymem pro látkový podíl transferinu saturovaného železem na celkovém transferinu (tj. saturovaném železem a bez železa). Existují dva možné způsoby výpočtu s využitím celkové koncentrace železa v plazmě a transferinu, resp. celkové koncentrace železa v plazmě a vazebné kapacity železa. Výpočet se využívá při suspektním deficitu železa nebo při suspektním předávkování železem. Referenční rozmezí dospělých 0,16 – 0,45 (tj. 16 – 45 %).

 

OSN-STerminologieOSN-E

Saturace transferinu železem

 

OSN-SSynonymaOSN-E

satTrf, Saturace transferinu

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

NČLP: 14728, tj. Transferin saturovaný železem (Transferin celkový (P); látkový podíl [1] vzorec 1)

NČLP: 14729, tj. Transferin saturovaný železem (Transferin celkový (P); látkový podíl [1] vzorec 2)

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

V plazmě se železo transportuje ve formě vázané na proteinovou molekulu transferinu. Každá molekula transferinu může vázat až 2 ionty Fe3+ (to odpovídá 25,1 µmol neboli 1,4 mg železa na gram transferinu, jako maximální vazebná kapacita transferinu pro železo). Molekulová hmotnost transferinu je 79570. Vazba 25,1 µmol na 1 gram transferinu je 100 % saturace, aktuální saturace se vypočte úměrně tomuto vztahu (trojčlenkou).

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Pro rovnici 1: plazmatické železo v µmol/l, plazmatický transferin v g/l

Pro rovnici 2: plazmatické železo v µmol/l, plazmatická vazebná kapacita železa (TIBC) v µmol/l.

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

Tradiční vzorec 1:

TRF_Transferin saturovaný = 0,0398 * P_Fe / P_Transferin

 

Exaktní vzorec 1:

X=0,0398 * A /B

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 14728, tj. Transferin saturovaný železem (Transferin celkový (P); látkový podíl [1] vzorec 1)

A: 01778, tj. železo (P; látková konc. [µmol/l] *)

B: 03011, tj. transferin (P; hmotnostní konc. [g/l] *)

 

 

Tradiční vzorec 2:

TRF_Transferin saturovaný = P_Fe / P_TIBC

 

Exaktní vzorec:

X=A*100/B

kde jednotlivé proměnné jsou označeny s ohledem na Národní číselník laboratorních položek takto:

X: 14729, tj. Transferin saturovaný železem (Transferin celkový (P); látkový podíl [1] vzorec 2)

A: 01778, tj. železo (P; látková konc. [µmol/l] *)

B: 02986, tj. vazebná kapacita železa (P; látková konc. [µmol/l] *)

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Transferin je negativní reaktant akutní fáze, proto v těchto situacích není stanovení saturovaného podílu spolehlivé. V graviditě transferin stoupá bez přímé vazby na deficit železa v organismu. U postižení jaterního parenchymu se transferin uvolňuje z hepatocytů do plazmy.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Dospělé osoby 0,16 – 0,45 (tj. 16 – 45 %), udávají se i hodnoty 0,21 - 0,48 (tj. 21 – 48 %).

 

OSN-SVýznam ve stavu zdraví, fyziologické údajeOSN-E

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Nízký podíl saturovaného transferinu je projevem deficitu železa. Saturovaný podíl se zvyšuje teprve při poklesu hemoglobinu o nejméně 20 g/l při nulových zásobách železa. Zvýšený podíl (nad 0,50, tj. 50 %) je spojen s možností nadbytku železa (např. při hemochromatóze).

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Thomas, L.: Clinical Laboratory Diagnosis. TH-Books, Frankfurt/Main, 1998, s. 275 – 277.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Pro výpočet v procentech podle vzorce 1 bude faktor 3,98. Racek uvádí faktor 4,41.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E