OSN-SAbstraktOSN-E

Thiopental patří mezi ultrakrátce působící  barbiturátová anestetika. Je velmi dobře rozpustný v tucích, a proto se rovnováha mezi plazmou a mozkem ustaluje do jedné minuty. Thiopental z mozku rychle difunduje, dochází k jeho redistribuci do svalů a jeho anestetický účinek rychle odeznívá. Thiopental snižuje metabolismus, průtok krve mozkem a působí pokles krevního tlaku. Metabolismus thiopentalu je mnohem pomalejší než redistribuce a uskutečňuje se v játrech rychlostí asi 12-16 % jedné podané dávky za hodinu.

Tiopental se používá v dlouhodobé infuzi u pacientů s poraněním hlavy, s cílem snížit intrakraniální hypertenzi, popř zabránit ischemii mozku. Pro svůj antikonvulzivní účinek se používá dále u status epilepticus samostatně nebo v kombinacích s dalšími  antiepileptiky. Koncentrace thiopentalu v lidském organismu se stanovuje v plazmě nebo séru jako celková koncentrace cirkulují látky. Pro potvrzení diagnózy mozkové smrti musí být hladina thiopentalu pod detekčním limitem, protože tato látka může ovlivnit vzhled encefalogramu.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Thiopental je chemicky 5-ethyl-5-[(1RS)-1-methylbutyl]-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin--4,6(1H,5H)-dion (C11H18N2O2S; Mr 242,34).

Sumární vzorec: C11H18N2O2S.

Molekulová hmotnost: 242,34

V léčivých přípravcích se vyskytuje jako směs sodného derivátu thiopentalu (C11H17N2NaO2S; Mr 264,32) a bezvodého uhličitanu sodného.

Thiopental je nažloutle bílý hygroskopický prášek, snadno rozpustný ve vodě, částečně rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru.

 

 

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

 

OSN-SStrukturaOSN-E

 

OSN-SFarmakokinetikaOSN-E

 

OSN-SDistribuční objemOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SVazba na proteinyOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismuOSN-E

 

OSN-SAktivní metabolityOSN-E

 

OSN-SClearanceOSN-E

 

OSN-SInterakce s jinými léky ovlivňujícími biologickou dostupnostOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E