OSN-SAbstraktOSN-E

Relativní arbitrární aktivita je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) bez vazby na jednotku systému SI. Relativní arbitrární aktivita plazmatických proteinů (koagulačních faktorů i přirozených inhibitorů): jedna jednotka je aktivita daného proteinu v 1 ml normální nebo referenční plazmy. Obvykle používanou jednotkou jsou jedniny nebo % (100% aktivity představuje aktivitu faktoru, příp. inhibitoru v normální nebo referenční plazmě).

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

 

OSN-STextOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E