OSN-SAbstraktOSN-E

Systém je vyhrazen pro použití monitorování efektivity citrátové antikoagulace.

 

OSN-SAnatomické hlediskoOSN-E

 

OSN-SFyzikální, chemické a morfologické hledisko a vlastnostiOSN-E

 

OSN-SPříprava pacienta, odběr, konzervace, stabilita, transportOSN-E

 

OSN-SZískání a stabilita vzorku pro analýzuOSN-E

 

OSN-SLátky a procesy ovlivňující systémOSN-E

Pacient na CVVH (continuous veno-venous hemofiltration), což je jedna z metod náhrady funkce ledvin (RRT, renal replacement therapy) má monitorován efektivitu citrátové antikoagulace (před přístrojem) pomocí měření koncentrace ionizovaného kalcia v plazmě. Kalcium je tím nižší, čím je vyšší koncentrace a efekt citrátu. Za přístrojem se následně aplikuje pacientovi kalcium k dosažení eukalcemie.Systém je vytvořen proto, že se jedná o in vivo upravený biologický materiál se zcela odlišnými hodnotami, než je fyziologické. 

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor, 2010-09-14