OSN-SAbstraktOSN-E

Testosteron je steroidní hormon (Mr  288,4), který je považován za hlavní androgen. Testosteron je odpovědný za udržování primárních a sekundárních pohlavních znaků u mužů, u žen odpovídá za stimulaci růstu pubického a axilárního ochlupení.

Měření testosteronu je rutinně používáno u žen v případech suspektního klinického hyperandrogenismu (hirsutismus). Mezi běžné příčiny zvýšení hladiny testosteronu v plazmě u žen dále patří polycystická ovaria (syndrom Stein-Leventhal), nádory ovária, nádory a hyperplázie nadledvin. Hlavní indikační oblastí u mužů je hodnocení hypogonadálních stavů. Hlavní příčiny snížených plazmatických hladin testosteronu zahrnují hypogonadismus, stavy po orchiektomii, terapii estrogeny, Klinefelterův syndrom, hypopituitarismus, testikulární feminizaci a jaterní cirhózu. U prepubertálních mužů je stanovení testosteronu používáno k monitorování stadií puberty. Symptomy opožděné puberty a eunuchoidismu mohou být způsobeny nedostatkem androgenů.

 

OSN-STerminologie

OSN-E

OSN-SSynonymaOSN-E

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Testosteron v séru

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Testosteron u jedinců vede k rozvoji a udržování primárních a sekundárních pohlavních znaků u mužů i žen. Fyziologická hladina v krvi u obou pohlaví je podmínkou pro správnou funkci pohlavních orgánů a s tím související fertilitu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovárií. Jeho produkce je řízena hormony předního laloku hypofýzy (LH). Vzniká rovněž periferní konverzí androstendionu. V krvi testosteron cirkuluje jak volný (2,5 %), tak vázaný na TeBG (testosteron vážící globulin) nebo SHBG (sex-hormone binding globulin) a albumin.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Vladimír Bartoš (1998)

Jiřina Lukášková (2008)